php, cgis_script, pearl en xml files php em xml, cgi php_script, xhtml, xml en cgi_script
PERL CGI SCRIPT DECRYPTER

split(/=/, $pair); $value =~ tr/+/ /; $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg; $value =~ s/~!/ ~!/g; $value =~ s/(`|\*|\(|\)|\[|\])//g; $FORM{$name} = $value; $FORM{$name} = &untaint($FORM{$name}); } $FORM{'customerid'} =~ s/ //g; $delimiter = "|"; if ($stay_in_ssl) { $FORM{'MerchantApprovedURL'} =~ s/http:/https:/i; $FORM{'MerchantUnApprovedURL'} =~ s/http:/https:/i; } if ( $FORM{'mailprog'} =~ /(-server)/ ) { ($FORM{'mailprog'},@temp) = split(/ /,$FORM{'mailprog'}); $blat_server_temp = " @temp"; } @common_sendmail_paths = ("/usr/sbin/sendmail", "/usr/lib/sendmail", "/usr/bin/sendmail", "/bin/sendmail", "/var/qmail/bin/qmail-inject", "/usr/home/stormer/bin/sendmail", "C:/winnt/system32/windmail.exe", "C:/winnt/system32/blat.exe", etc...

What a pain in the ass!  It's all one line of code and a complete pain in the ass to tweak and customize.  Now with my simple Perl De-Obfuscator (decrypter) you can in seconds turn something like the above into something more pleasant and practical like this below:

Only: €15.00

De Scripts worden u aangeboden zonder enige garantie of support. Hoewel al de scripts zijn uitgetest op diverse servers kunnen wij niet instaan voor de werking in alle omstandigheden Van de aangeboden prijs gaat nog 30% korting af. Let op de prijs voor deze scripts is inclusief BTW